ย้อนกลับ
สำหรับข้อมูลติดต่อ คลิกที่นี่เพื่อเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ตำแหน่งหมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่น

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันบนอุปกรณ์ตามผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ

สำหรับแท็บเล็ตพร้อมปากกา Wacom Intuos Pro หมายเลขรุ่นจะอยู่ด้านล่างแท็บเล็ตโดยอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "รุ่น" หมายเลขซีเรียลจะอยู่ด้านล่างถัดลงไปโดยอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "หมายเลขซีเรียล":

Intuos Pro

สำหรับแท็บเล็ตพร้อมปากกา Intuos ต้องถอดฝาปิดด้านล่างแท็บเล็ตออกจึงจะเห็นส่วนที่ติดตั้งชุดใช้งานไร้สายเสริมและอะไหล่หัวปากกา รวมทั้งมีหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลอยู่ใต้บาร์โค้ด:

Wacom Intuos Wacom Intuos

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom Cintiq Pro หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ใต้ขารองรับด้านซ้าย เมื่อพลิกไปที่ด้านหลังจอแสดงผล โดยหมายเลขรุ่นจะอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "รุ่น" และหมายเลขซีเรียลจะอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "S/N":

Cintiq Pro

สำหรับคอมพิวเตอร์พร้อมปากกา Wacom MobileStudio Pro หมายเลขซีเรียลจะอยู่ใต้พอร์ต USB-C กลางที่ด้านข้าง ของอุปกรณ์ระหว่างช่องระบายอากาศ หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ใต้ชื่อ Wacom:

Mobile Studio Pro

สำหรับแท็บเล็ตพร้อมปากกา Intuos4, Intuos5 และ Intuos Pro หมายเลขรุ่นจะแสดงอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "รุ่น" หมายเลขซีเรียลจะอยู่ด้านล่างแท็บเล็ตใต้บาร์โค้ด:

Intuos5

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกา Cintiq 27QHD ต้องถอดแผงตรงกลางด้านหลังจอแสดงผลที่มีส่วนการเชื่อมต่อจอแสดงผลออก จึงจะสามารถดูหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลได้ โดยหมายเลขรุ่นจะอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "รุ่น" และ หมายเลขซีเรียลจะอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "S/N":

Cintiq 27QHD

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกา Cintiq 24HD, Cintiq22HD และ Cintiq 13HD หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ด้านหลัง อุปกรณ์โดยอยู่ด้านบนหรือด้านล่างบาร์โค้ด อาจต้องหมุนหรือถอดจอแสดงผลออกจากขาตั้งจึงจะมองเห็นได้:

Cintiq 24HD