ย้อนกลับ

กรุณากรอกรายละเอียดคำขอของคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

https://www.wacom.com/privacy, https://www.wacom.com/cookie-notice

https://www.wacom.com/terms-of-use

เพิ่มไฟล์ หรือวางไฟล์ที่นี่
  สำหรับข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์ คลิกที่นี่เพื่อเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

  ตำแหน่งหมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่น

  หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันบนอุปกรณ์ตามผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ

  สำหรับแท็บเล็ตพร้อมปากกา Wacom Intuos Pro หมายเลขรุ่นจะอยู่ด้านล่างแท็บเล็ตโดยอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "รุ่น" หมายเลขซีเรียลจะอยู่ด้านล่างถัดลงไปโดยอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "หมายเลขซีเรียล":

  Intuos Pro

  สำหรับแท็บเล็ตพร้อมปากกา Intuos ต้องถอดฝาปิดด้านล่างแท็บเล็ตออกจึงจะเห็นส่วนที่ติดตั้งชุดใช้งานไร้สายเสริมและอะไหล่หัวปากกา รวมทั้งมีหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลอยู่ใต้บาร์โค้ด:

  Wacom Intuos Wacom Intuos

  สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom Cintiq Pro หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ใต้ขารองรับด้านซ้าย เมื่อพลิกไปที่ด้านหลังจอแสดงผล โดยหมายเลขรุ่นจะอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "รุ่น" และหมายเลขซีเรียลจะอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "S/N":

  Cintiq Pro

  สำหรับคอมพิวเตอร์พร้อมปากกา Wacom MobileStudio Pro หมายเลขซีเรียลจะอยู่ใต้พอร์ต USB-C กลางที่ด้านข้าง ของอุปกรณ์ระหว่างช่องระบายอากาศ หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ใต้ชื่อ Wacom:

  Mobile Studio Pro

  สำหรับแท็บเล็ตพร้อมปากกา Intuos4, Intuos5 และ Intuos Pro หมายเลขรุ่นจะแสดงอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "รุ่น" หมายเลขซีเรียลจะอยู่ด้านล่างแท็บเล็ตใต้บาร์โค้ด:

  Intuos5

  สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกา Cintiq 27QHD ต้องถอดแผงตรงกลางด้านหลังจอแสดงผลที่มีส่วนการเชื่อมต่อจอแสดงผลออก จึงจะสามารถดูหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลได้ โดยหมายเลขรุ่นจะอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "รุ่น" และ หมายเลขซีเรียลจะอยู่หลังข้อความที่ระบุว่า "S/N":

  Cintiq 27QHD

  สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกา Cintiq 24HD, Cintiq22HD และ Cintiq 13HD หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ด้านหลัง อุปกรณ์โดยอยู่ด้านบนหรือด้านล่างบาร์โค้ด อาจต้องหมุนหรือถอดจอแสดงผลออกจากขาตั้งจึงจะมองเห็นได้:

  Cintiq 24HD